Året som gått
Vd-ord
Hållbarhet
Lokaler
Bostäder
Utdrag ur årsredovisningen för 2022

Året som gått

VARUMÄRKE:

Kärlekspartner

Under 2022 lanserades en kampanj för ett inkluderande och kärleksfullt Luleå. Tillsammans med mediebolaget Norr Media gjorde vi gemensam sak för att få fler företag
att stötta Luleå Pride.

NY FASTIGHET:

Ytterviken 17:44

En ny fastighet förvärvades under året, Ytterviken 17:44. Ett strategiskt förvärv av en lokalfastighet ett stenkast från Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park.

INVESTERING I NYA LOKALER:

100.000 kvm

Under 2022 startade Galären ett antal
lokalprojekt runt om i Luleå. Den totala investeringen omfattade 10 000 kvm lokaler
och 210 miljoner kronor.

VINNARE:

Lule Stassteater

Lule Stassteater tog hem Galärens
Kultur- och samhällsbyggnadspris 2022.

Vd-ord

Vi lever i en orolig och osäker tid. Rysslands krig i Ukraina, energikris, stigande räntor, inflation, ekonomiskt pressade hushåll och minskat byggande. Det är med blandade känslor Galären åter gör ett starkt bokslut med positiva siffror.


GUNNAR TÅHLIN, VD

Hållbarhet

Galären är ett familjeföretag som äger, utvecklar och förvaltar egna fastigheter. Vi vill vara en föregångare i fastighetsbranschen med ett hållbart förhållningssätt som skapar balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Dagens behov måste lösas för att inte äventyra möjligheterna för framtida generationer.

På Galären har vi ett hållbart förhållningssätt när vi äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter.

I allt vi gör, i stort och smått, är hållbarheten vår bas. Vi ska utmana, utveckla och vi ska vårda. Det är vår skyldighet och vi gör det med glädje.

Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Ekologisk hållbarhet

I allt vi gör är hållbarheten vår bas. Det är vår skyldighet
att ta ansvar för den påverkan vi har på omvärlden.

Social hållbarhet

Vi arbetar för att ge den stad som kunderna,
våra samarbetspartners och Luleåborna verkar i, liv.

Ekonomisk hållbarhet

Galärens långsiktiga utveckling är beroende av att
leverera värde till kunderna, företaget och samhället.
Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet stärker
ekologisk och social hållbarhet.

Lokaler

Galärens fastighetsbestånd med lokaler uppgår till ca 100 000 kvm och ligger i centrum samt i strategiskt utvalda områden vid Luleås största infartsled och vid universitet; Ytterviken samt Skutviken-Notviksstan. Våra lokalhyresgäster är främst verksamma inom handel, tjänster, service och samhällsnytta.

Centrum

En god mix av verksamheter gynnar stadens utveckling. Näringslivet i centrum domineras av handel, kontor, restauranger, caféer, hotell och kulturliv. Galären verkar aktivt för att utveckla attraktionskraften i Luleå centrum. I vårt bestånd finns allt från matbutiker till hotell, restauranger, kontor och butiker.

Skutviken-
Notviksstan

Skutviken och Notviksstan erbjuder ett attraktivt affärsläge intill Luleås stora infartsled med direktanslutning till universitetet, Luleå Science Park och stora bostadsområden. Området exponeras för 30 000 fordonsrörelser per dag.

Affärslivet utgörs av livsmedel, bilhandel, butiker, kontor, friskvård, restauranger, arenor och B2B. 

Ytterviken

Område med utbildning, forskning, it och B2B. Närhet till Luleå tekniska universitet, Luleå Science Park och Facebook.

Bostäder

Bostadsbehovet i den norra regionen är stort. Bara i Luleå beräknas behovet till över 1 000 nya bostäder per år. Utöver detta behövs en beredskap för ytterligare 2 500 bostäder. Behovet blir dessutom än mer påtagligt på grund av samhällsomvandlingen i norr. 

Bostadsprojekten står inför stora utmaningar i form av ränteläget, inflation, höga materialpriser och låg tillgång på byggföretag. Därför har Galärens planerade bostadsprojekt ännu inte kunnat realiserats. Tillgången på attraktiva byggrätter tryggar dock framtiden.

Gäddan 8

Möjlig nybyggnad:
78 lägenheter

Bergviken
Trygghetsboende

Detaljplan klar,
133 planerade lägenheter

Flundran

Möjlig nybyggnad:
40 lägenheter

Gersen

Detaljplan klar:
17 lägenheter

Möjlig nybyggnad:
Ytterligare 50 lägenheter

Fjärilen

Möjlig nybyggnad:
28 lägenheter

Vill du läsa mer om vår verksamhet, gå in på galaren.se

Du kan också ladda ner hela årsredovisningen på länken nedan:


 

 

Kontakt

Galären växel: 0920-23 51 51
Galärens e-post: lulea@galaren.se

 

Alla årsredovisningar:
[ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ][ 2022 ]