Året som gått
Vd-ord
Hållbarhet
Lokaler
Bostäder
Utdrag ur årsredovisningen för 2021

Året som gått

BOSTÄDER:

Nya planer för
fastigheten Fjärilen 3

Vi presenterar planerna för att få bygga bostäder i kvarteret Fjärilen på Varvet i Luleå. Här vill vi möjliggöra ett hållbart och attraktivt boende med en bostadsvolym helt i trä med 38 lägenheter, varmgarage under mark, gemen­samhetslokaler och en stor
terrass i bästa solläge.

SOCIAL HÅLLBARHET:

20

nya Galärensparkar
placerades ut på isvägen

VI har under fler år bidragit med sparkar till isvägen. Under vintern 2021 placerades ytterligare 20 sparkar ut för gratis utlåning till Luleåbor och besökare som ville
ta sig en tur längs isvägen runt
centrumhalvön.

Vd-ord


Isbrytarna i Södra Hamn, Luleå.

Under många decennier har Norrbotten omväxlande kallats för närande och tärande. ”Närande” därför att gruvorna, stålet, vattenkraften och skogen ger landet stora exportintäkter. ”Tärande” därför att regionen haft behov av olika former av statligt stöd. Nu går vi in i en epok som redan i grunden börjat förändra bilden av vår nordliga landsände.

 


GUNNAR TÅHLIN, VD

Hållbarhet

Galären är ett familjeföretag som äger, utvecklar och förvaltar egna fastigheter. Vi vill vara en föregångare i fastighetsbranschen med ett hållbart förhållningssätt som skapar balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Dagens behov måste lösas för att inte äventyra möjligheterna för framtida generationer.

På Galären har vi ett hållbart förhållningssätt när vi äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter.

I allt vi gör, i stort och smått, är hållbarheten vår bas. Vi ska utmana, utveckla och vi ska vårda. Det är vår skyldighet och vi gör det med glädje.

Ekologisk hållbarhet

Vi vill vara en föregångare i fastighetsbranschen med ett hållbart förhållningssätt som skapar balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Dagens behov måste lösas för att inte äventyra möjligheterna för framtida generationer.

Social hållbarhet

Vårt sociala ansvarstagande innebär att vi värnar om medarbetare, hyresgäster och samhälle. Vi prioriterar en god arbetsmiljö med tydliga etiska riktlinjer, motverkar diskriminering och främjar jämställdhet och mångfald.

Ekonomisk hållbarhet

Galärens långsiktiga utveckling är beroende av att leverera värde till kunderna, företaget och samhället. Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet stärker miljömässig och social hållbarhet.

Lokaler

Galärens fastighetsbestånd med lokaler uppgår till ca 100 000 kvm och ligger i centrum samt i strategiskt utvalda områden vid Luleås största infartsled och vid universitet; Ytterviken samt Skutviken-Notviksstan. Våra lokalhyresgäster är främst verksamma inom handel, tjänster, service och samhällsnytta.

Centrum

Näringslivet i centrum domineras av handel, kontor, restauranger, caféer, hotell och kulturliv. En god mix av verksamheter är gynnsamt för stadens utveckling. Galären verkar aktivt för att utveckla attraktionskraften i centrum. I vårt bestånd finns allt från matbutiker till hotell, restauranger, kontor och butiker.

Skutviken-
Notviksstan

Attraktivt affärsläge intill norra infartsleden med direktanslutning till universitetet, Luleå Science Park och stora bostadsområden. Området exponeras för 30 000 fordonsrörelser per dag. Affärslivet utgörs av livsmedel, bilhandel, butiker, kontor, friskvård, restauranger, arenor och B2B. Under året har flertalet uthyrningar gjorts i området:

Ytterviken

Område med utbildning, forskning, IT och B2B. Närhet till Luleå tekniska universitet, Luleå Science Park och Facebook. 

Bostäder

Galärens bostadsbestånd kommer under de närmaste åren att fördubblas, från drygt 600 till 1 200 lägenheter. Under 2021 har bolaget inte haft någon nyproduktion, dock har Galären arbetat med planering för flera nya projekt samt investerat ca 15 miljoner kronor i befintliga byggnader.

Det befintliga bostadsbeståndet uppgraderas kontinuerligt med nya lösningar och renoveringar. Vi planerar bland annat att börja erbjuda tillval till bostaden även i befintligt bestånd under 2022.

Bergviken
Trygghetsboende

Detaljplan klar,
133 planerade lägenheter

Vargen 4

Möjlig nybyggnad:
200 lägenheter

Rådjuret 1, 2, 8

Möjlig nybyggnad:
100-150 lägenheter

Gäddan 8

Möjlig nybyggnad:
78 lägenheter

Vill du läsa mer om vår verksamhet, gå in på galaren.se

Du kan också ladda ner hela årsredovisningen på länken nedan:


 

 

Kontakt

Galären växel: 0920-23 51 51
Galärens e-post: lulea@galaren.se

 

Alla årsredovisningar:
[ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ]