Året som gått
VD-ord
Hållbarhet
Galärenfonden
Lokaler
Bostäder
Utdrag av årsredovisning 2019

Året som gått

AVSLUTAT BYGGPROJEKT:

Hägern har landat

Intresseanmälan för bostäderna i kv Hägern öppnade den 15 oktober. Vi blev överväldigade över det stora intresset. En vecka efter lansering hade över 500 unika intresseanmälningar kommit in. Bostadshuset är idag fullt uthyrt.

VARUMÄRKESBYGGANDE: 

Fira julen hemma i år

I december genomförde vi en kampanj för att lyfta platser i Luleå där man kan spendera sin julledighet. Vi vill värna om miljön och bidra till livet i staden genom att uppmana människor att semestra i Luleå över jul, men också under kommande semestrar och ledigheter. 

PÅGÅENDE PROJEKT:

Daggkåpan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglovet för nybyggnationen av trygghetsboendet på Bergviken i sju plan med 133 lägenheter, 34 bilplatser och 176 cykelplatser. 

VD-ord

Många år i branschen har lärt oss att de bästa idéerna tar lång tid att förverkliga. Det nya punkthuset på Varvet är bevis nog. Ett landmärke på 15 våningar, 127 lägenheter med hög standard, inglasade balkonger; Hänförande utsikt över staden och skärgården. Coopbutik och gemensamma faciliteter med allt från uppglasad tvättstudio, terrasser  i alla väderstreck och digtalt bokningssystem till relax, utegym och gemensam fest- och konferensvåning. 122 solcellspaneler för egen energi, garage med laddstationer för tjänstebilar, poolbilar och hyresgästernas elfordon. Allt detta är bara en bråkdel av många finslipade detaljer som format Luleås kanske mest hållbara, trygga och visionära boende. 


GUNNAR TÅHLIN, VD

Hållbarhet

Galären är ett familjeföretag som äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter. Vi vill vara en föregångare
i fastighetsbranschen med ett hållbart förhållningssätt.

Bygg- och fastighetssektorn står för:

av Sveriges energianvändning
av allt genererat avfall i Sverige
av Sveriges växthusgasutsläpp

Familjeföretaget Galären

Som fastighetsutvecklare vill vi uppnå balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Dagens behov måste lösas så mjukt som möjligt för att inte äventyra möjligheterna för framtida generationer.

Ekologisk hållbarhet

Vi väger in hållbarhetsaspekten i allt från val av lämpligt byggmaterial och deponi av byggavfall till god inomhusmiljö och ekosystemtjänster. 

Social hållbarhet

Varje år fördelas över en miljon kronor som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande – verksamheter som ger staden liv. 

Ekonomisk hållbarhet

Vårt långsiktiga värdeskapande sker genom investeringar och utveckling av ett fastighetsbestånd av hög kvalitet. Finansiell stabilitet är grunden för koncernens verksamhet.

Galärenfonden

Samhällsbyggnadspris 

Med arkitektonisk utformning kan stadens skönhet bevaras och utvecklas. I syfte att premiera goda idéer för det lokala samhällsbygget instiftade Galären 2018 ett särskilt samhällsbyggnadspris. Priset tilldelas varje år ett företag, en organisation eller person som med arkitektur, design eller annan konstnärlig gestaltning ger staden liv. Priset är på 50 000 kronor. År 2019 gick priset till Mats Öhman, arkitekt SAR/ MSA vid MAF Arkitektkontor för projektet Kronanhallen.

Ur juryns motivering:

”Byggnaden har en naturnära placering där sten och växter är prioriterade i en estetiskt vacker ljussättning. Byggnaden är uppförd i beständiga material som trä, tegel, plåt och sedum. Detaljerna är väl omhändertagna. Konst, ljus, färgsättning och design är allt igenom närvarande och varmt välkomnande. Det arkitektoniska har kreativt prioriterats även för de tekniska funktionerna. Den multifunktionella byggnaden fångar staden, skogen, sporten och leken.”

Lokaler

Galärens innehav av kommersiella lokaler omfattar ca 100 000 kvm för kontor, butiker, service och annan verksamhet. Affärsområdet spänner över hela värdekedjan, från förvärv och fastighetsanalys till förädling, uthyrning och förvaltning.

Coop Varvet

600 kvm butik och lager i bottenplanet på det nyproducerade punkthuset på Västra Varvsgatan. En modern butik med klimatsmarta lösningar för personal med kundvård i fokus.

 

Max Burgers

Ut- och ombyggnad av Max huvudkontor för att möta restaurangkedjans expansion. Befintliga lokaler på Skeppsbrogatan 48 har utökats med drygt 250 kvm som ger plats för fler medarbetare. 

Däckhuset

Tillhör Däckteam som är Sveriges största kedja inom däck och fälg med över hundra anslutna verkstäder över hela landet. Däckhuset hyr lokaler om 750 kvm på Gårdsvägen 14.

Leklust

Mångårig hyresgäst som förnyat hyresavtalet och expanderar verksamheten med större lokal för butik, lager och kontor. Butiken har funnits på Banvägen i Notviksstan i 22 år. 

Bostäder

Under året har Galärens bostadsbestånd ökat med ca 130 nya lägenheter. Antalet bostäder uppgår till 611 i tolv fastigheter i centrum. Inom några år ökar beståndet ytterligare.

AVSLUTAT PROJEKT

Hägern 11

I november utfördes slutbesiktning av Luleås nya landmärke, ett punkthus på 15 våningar i kvarteret Hägern. Bygget av det 45 meter höga bostadshuset har tagit drygt två år. Huset rymmer 127 hyreslägenheter, 600 kvm livsmedelsbutik för Coop i markplan samt 100 parkeringsplatser under mark.

KOMMANDE PROJEKT

Bergviken Trygghetsboende

Går allt enligt planerna blir trygghetsboendet på Bergviken klart 2022. Projektet omfattar 133 lägenheter i fyra huskroppar med loftgångar, restaurang och inglasad vinterträdgård. Boendet anpassas för hyresgäster från 65 år. Lägenheterna utgörs av 1:or, 2:or och 3:or på 35-71 kvm.

KOMMANDE PROJEKT

Flundran 6-7

Ett detaljplanearbete pågår för att förtäta Flundran 6 och 7 med en ny gårdsbebyggelse med 21 lägenheter, 18 hotellrum och 24 parkeringsplatser under mark. 

AVSLUTAT PROJEKT

Hönan 8

Galären investerar löpande i upprustning av befintliga bostadshus. All renovering sker med nyproduktionsstandard för att skapa ett hållbart bostadsbestånd. 2019 har 6 lägenheter renoverats i fastigheterna Flundran 7 och Hönan 8. 

Vill du läsa mer om vår verksamhet, gå in på galaren.se

Du kan också ladda ner hela årsredovisningen på länken nedan:

 

 

Kontakt

Galären växel: 0920-23 51 51
Galärens e-post: lulea@galaren.se

 

Alla årsredovisningar:
[ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ]