Året som gått
Vd-ord
Hållbarhet
Lokaler
Bostäder
Utdrag av årsredovisning 2020

Året som gått

 

VARUMÄRKE:

Konst ger staden liv

Som en del av Galärens sociala hållbarhetsarbete har vi under året fortsatt satsa på att hålla konsten levande. Det gjorde vi med hjälp av en film som hänvisar till en artikelserie på webben där läsaren lär sig mer om både konstverken på våra fastigheter och konstnärerna bakom dem. Två nya konstverk adderades under 2020 i kvarteret Hägern.

NYA FASTIGHETER:

Gersen 2
Fjärilen 3

Två nya fastigheter förvärvades under året: Bostadsfastigheten  Gersen 2 på Sandviksgatan 68 tillträddes den 14 augusti 2020. Kontorsfastigheten Fjärilen 3 på Hornsgatan 12 tillträddes 22 december 2020.

HÅLLBARHET:

Med hållbarhet i fokus får ämnet även större plats på webben. Här kan du följa vårt arbete för livet i en hållbar stad. Läs mer här

AVSLUTADE PROJEKT:

127 nyproducerade lägenheter blev hem åt nya hyresgäster

Den 28 januari flyttade de första hyresgästerna in på Västra Varvsgatan 18. 

Vd-ord

De närmaste tjugo åren investeras i norra Sverige närmare 1 000 miljarder i klimatomställningen och som fastighetsutvecklare står vi redo att bidra till Luleås ökade konkurrenskraft som följer med klimatomställningen. Jag vet att vi delar ambitionen med de andra branschföretagen.

Senaste året har Galären märkt ett rekordstort intresse för industri- och affärslokaler från företag som planerar att etablera sig i Luleå. Det är ingen tvekan att detta är ett utslag av de industriella klimatinvesteringarna, en naturlig spin-off. 


GUNNAR TÅHLIN, VD

Hållbarhet

Galären är ett familjeföretag som äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter. Vi vill vara en föregångare i fastighetsbranschen med ett hållbart förhållningssätt.

Bygg- och fastighetssektorn står för:

av Sveriges energianvändning
av allt genererat avfall i Sverige
av Sveriges växthusgasutsläpp

Hållbarhet

På Galären har vi ett hållbart förhållningssätt när vi äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter.

I allt vi gör, i stort och smått, är hållbarheten vår bas. Vi ska utmana, utveckla och vi ska vårda. Det är vår skyldighet och vi gör det med glädje.

Ekologisk hållbarhet

Vi väger in hållbarhetsaspekten i allt från val av lämpligt byggmaterial och deponi av byggavfall till god inomhusmiljö och ekosystemtjänster. Vid nyproduktion och renoveringar görs genomgripande energieffektiviseringar.

Social hållbarhet

Vi värnar om medarbetare, hyresgäster och samhälle. Varje år fördelas pengar som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom kultur, idrott, samhällsbyggnad och företagande – verksamheter som ger staden liv.

Ekonomisk hållbarhet

Galärens långsiktiga utveckling är beroende av att leverera värde till kunderna, företaget och samhället. Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet stärker miljömässig och social hållbarhet. 

Lokaler

Galärens fastighetsbestånd med kommersiella lokaler uppgår till ca 100 000 kvm och ligger i strategiskt utvalda områden; Centrum, Ytterviken samt Skutviken-Notviksstan. Våra lokalhyresgäster är främst verksamma inom tjänster, service och servicenytta.

Centrum

Näringslivet domineras av handel, kontor, restauranger, caféer, hotell och kulturliv. En god mix av verksamheter är gynnsamt för stadens utveckling.

I Galärens bestånd finns allt från matbutiker till hotell, restauranger, kontor och butiker. Galären arbetar aktivt med att utveckla attraktionskraften i centrum. 

Skutviken - Notviksstan

Attraktivt affärsläge som exponeras varje dag för mer än 30 000 fordonsrörelser. Affärslivet utgörs av livsmedel, bilhandel, butiker, kontor, friskvård, restauranger, arenor och B2B. 

Ytterviken

Område med utbildning, forskning, IT,
tillverkningsindustri och B2B. Närhet till Luleå tekniska universitet, Luleå Science Park, Facebook och Scania/Ferruform.

Bostäder

Luleå är Norrbottens största stad och Luleåregionens nav. Stadsdelarna är trivsamma med innerfjärdar och Luleälven inpå knuten. Skola, omsorger och fritidssektorn är väl utbyggda. Luleå har ett stort och varierat utbud av handel, kultur, sport, hotell, restauranger, caféer och annan service.

Fram till 2025 avser Galären att utöka sitt bostadsbestånd om 611 lägenheter med ytterligare ca 500. Den långsiktiga planen omfattar totalt ca 1 200 bostäder fram till 2028.

Under året investerades 40,5 miljoner kronor i bostadsfastigheterna exkl lokaler. Reparationer och underhåll i bostäderna utgjorde 1,2 miljoner och i fastigheternas allmänna ytor 2,3. Under året förvärvades också en ny bostadsfastighet, Gersen 2.

KOMMANDE PROJEKT

Stadsdelscentrum på Kronan

Projektet i kvarteret Raggsockan i Kronans stadsdelscentrum omfattar ett flerbostadshus med 90 hyreslägenheter i trygghetsboende. Marktilldelning har erhållts under andra kvartalet 2021.

AVSLUTADE PROJEKT

Största bostadssatsningen

I november 2019 utfördes slutbesiktning av Galärens största bostadssatsning genom tiderna, ett punkthus på 14 våningar i kvarteret Hägern. Bygget av det 45 meter höga bostadshuset tog drygt två år. I januari 2020 flyttade de första bostadshyresgästerna in på Västra Varvsgatan 18A.

KOMMANDE PROJEKT

Möjlig nybyggnad

200 lägenheter.

KOMMANDE PROJEKT

Bostäder på Munkebergs strand

Galären, HSB, Riksbyggen, Rikshem och Samhällsbyggnadsbolaget tecknade 2018 en avsiktsförklaring med Luleå kommun för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet Munkeberg Strand i Luleå. Galärens del av bostadsprojektet kan komma att omfatta ca 200 lägenheter.

Läs mer

Vill du läsa mer om vår verksamhet, gå in på galaren.se

Du kan också ladda ner hela årsredovisningen på länken nedan:

 

 

 

Kontakt

Galären växel: 0920-23 51 51
Galärens e-post: lulea@galaren.se

 

Alla årsredovisningar:
[ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ]